Zobacz film


Poznaj szczegóły

Reguły gry • Gra jest dla chętnych
  • można zawsze zacząć i skończyć grać
  • kto nie gra, oceniany jest wg "starych" zasad
 • Mamy 3 życia
  • 1 życie tracimy za brak 1 zadania domowego
  • za nieprzygotowanie i brak pracy na lekcji tracimy moc (1/5 życia)
   • za brak przyborów (kątomierz, linijka, cyrkiel)
   • za brak notatki w zeszycie
   • za nieuzupełnienie notatek w czasie nieobecności
   • za utrudnianie innym pracy
  • życie można kupić za 1 szczebelek = 10 liczbonów
 • Gromadzimy  liczbony

 za co?
uwagi
liczba liczbonów
kryteria
za niektóre zadania domowe
Zawsze dowiesz się, za które i ile liczbonów możesz dostać za zadanie.

podane do zadania
za rozwiązywanie zadań dodatkowych

Jak dotychczas dostaniesz plusa do dziennika

0 - 2
poprawność, kompletność

 za rozwiązywanie zadań dodatkowych
Za niektóre specjalne zadania dodatkowe będziesz mógł dostać więcej liczbonów.

podane do zadania
wzorniczek po skończonym dziale

Za prowadzenie wzorniczka w zeszycie
0 - 3
poprawność, kompletność i estetyka
 wzorniczek po skończonym dziale
Chętni mogą dodatkowo wykonać pozazeszytową wersję wzorniczka – może to być np. mapa myśli, plakat, prezentacja, film.
0 - 4
poprawność, kompletność i estetyka
Liczę sprytnie  – najwyżej raz w miesiącu

Po ustaleniu z nauczycielem terminu przygotowujesz 2-4 minutowe wystąpienie (uczysz sposobu).
0 – 5
nowość, zrozumiałość

Możesz przygotować jakąś pomoc (wydrukowaną instrukcję, plakat).
0 – 2
poprawność, estetyka
A to ciekawe – najwyżej raz w miesiącu

Po ustaleniu z nauczycielem terminu przygotowujesz 2-4 minutowe wystąpienie na ciekawy temat związany z matematyką.
0 – 5
zaciekawienie kolegów, sposób prezentacji
 A to ciekawe Możesz przygotować jakąś pomoc (wydrukowaną instrukcję, plakat).0 - 2 poprawność, estetyka
Gra związana z przerabianym materiałem – najwyżej raz w miesiącu

Gra planszowa musi być jasna, kompletna. o gry komputerowej podajmy link.
0-10
kompletność, poprawność, pracochłonność, estetyka
Pomoc dydaktyczna
Po uzgodnieniu z nauczycielem.
uzgodnione z nauczycielem
Konkursy

za udział w każdym etapie konkursu
3

 Konkursy
za przejście do następnego etapu, wyróżnienie, wygraną

5


  • Każde 10 liczbonów zamienia się automatycznie na 1 szczebelek.

 • Co zrobić ze szczebelkami?
  •  za 1 szczebelek musisz kupić brakujące życie.
  • za 1 szczebelek możesz kupić 1 możliwość poprawy pracy klasowej lub kartkówki
   • jedynkę z pracy klasowej poprawiasz za darmo
  • za 3 szczebelki możesz kupić 1 order


  Po co są ordery?
  • Ordery ponoszą ocenę na koniec I semestru i roku.
  • 1 order podnosi ocenę o 0,3.
  • Można kupić najwyżej 4 ordery w semestrze.
 • Jak to policzyć?


na koniec roku uwzględnia się ocenę z I półrocza

Pytania i odpowiedzi:


 • Czy warto odrabiać zadania, za które nie dostaje się liczbonów?
  • Tak, bo inaczej stracisz życie i będziesz musiał oddać za nowe 1 szczebelek (10 liczbonów).
 • Zawsze dostaję jedynkę z zadań domowych, czy jest sens je robić?
  • Tak, jeśli zrobisz 20% dobrze, to ciągle jest jedynka, ale już zdobywasz liczbony!
 • Czy mogę przystąpić do gry po ogłoszeniu przewidywanych ocen na miesiąc przed końcem roku?
  • Tak, ale nie zdążysz zebrać orderów!
 • Czy gra jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów uzdolnionych z matematyki?
  • Nie. Liczbony można gromadzić za różne działania, nie tylko za sukcesy w konkursach i bardzo trudne zadania.
 • Czy na matematyce będziemy więcej grać i mniej uczyć się?
  • NIE!!!!! :)
Aktualny stan (życia, liczbony, szczebelki i ordery) sprawdź u nauczyciela

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz